Operasie Een Ding

Die Evangelie vir die Hele Wêreld!

Wanneer sal die Hele Wêreld met die Evangelie bereik word?

deur
Elmer Grobler

Wanneer mens na die statistiek van onbereikte groepe in die wêreld kyk, lyk dit of die taak nog baie ver van afgehandel is. Die statistieke sê vir ons dat daar nog ongeveer 4,148 taalgroepe is wat ongeveer 6,672 mensegroepe in die wêreld verteenwoordig, wat geen deel van die Bybel in hulle eie taal het nie. Hierdie is die een kant van die verhaal, maar ek wil vir jou die anderkant van die verhaal vertel.

Weet jy dat God besig is met ’n wonderwerk onder die oë van die Kerk terwyl meeste Christene totaal onbewus is daarvan! Vir die eerste keer in die geskiedenis van die wêreld is dit nou moontlik om elke volk, stam en taal met die Evangelie te bereik met behulp van die moderne tegnologie — gedurende ons leeftyd! Ons leef in die tyd van die tegnologiese revolusie! Die digitale tegnologie is besig om teen so ‘n geweldige spoed te ontwikkel dat dit moeilik is vir Mnr en Mev Gemiddeld om by te hou.

1. Elke mens op aarde sal binnekort digitaal verbind wees.

Daar is natuurlik ‘n negatiewe kant van die tegnologiese revolusie waarvan ons bewus is, naamlik ‘n beweging na ‘n “big-brother”, super-beheerde, skyfie-kommersiële, hoë-tegnologiese samelewing wat uiteindelik deur die antichris beheer sal word — en wat ook ‘n teken van die eindtyd is waarin ons leef. Daar is egter ‘n positiewe kant van die tegnologiese revolusie, en dit is die feit dat elke mens op aarde binnekort digitaal verbind sal wees — en daarom toegang tot die Evangelie van Jesus Christus sal hê. Hierdie is die volgende groot ding wat in die wêreld besig is om te gebeur!

God is besig om ‘n wonderwerk te bewerkstellig! Die Here is besig om ‘n pad vir die Evangelie te baan na elke volk, stam en taal in die wêreld soos nog nooit voorheen in die geskiedenis van die wêreld nie!  

2. Nuwe Bybelvertalings word toegevoeg teen ‘n fenominale tempo.

Die belangrikste indikasie van die stand van wêreldsending is die stand van Bybelvertaling. Die verspreiding van die Evangelie na elke volk, stam en taal is onderworpe aan die beskikbaarheid van die Bybel, of minstens die Evangelie in elke taal van die wêreld.

Daar bestaan 7,080 tale in die wêreld. Gedeeltes van die Bybel is reeds vertaal in 3,223 tale. Daar bestaan tans aktiewe vertalingsprojekte in 2,400 tale, en Bybelvertalers beplan om teen 2025 ‘n aktiewe vertalingsprojek in elk van die wêreld se 7,080 tale in plek te hê. Hierdie vertalings sal in druk, sowel as op elke moontlike mobiele instrument beskikbaar wees.

YouVersion het as volg berig op 20 Oktober 2015: “Together with our partners from several visionary Bible translators and providers, YouVersion is working to get the Bible to every person on Earth, no matter where they live or what language they prefer. And now, for the first time in the history of the world, together, we have the tools to see this dream become a reality…within this generation. … In the past six months alone, … we’ve been privileged to add 102 new Bible versions to the Bible App, in 86 new languages. ... With these latest additions, that means the Bible App now features 1,200 versions in 868 languages. For free. To anyone in the world who wants them.”

Ten tye van hierdie skrywe (Junie 2016 — sewe maande later) was daar reeds 911 tale beskikbaar op YouVersion, en op 10 Augustus 2016 (twee maande later) het hulle berig dat hulle so pas die Bybel in die 1000ste taal op YouVersion beskikbaar gestel het. Januarie 2017 was daar 1,068 tale beskikbaar. Augustus 2018 was daar 1,229 tale beskikbaar. Dit beteken hulle het nuwe tale teen ‘n gemiddelde koers van ongeveer 10 tale per maand toegevoeg gedurende die afgelope drie jaar. Ons kan verwag dat hierdie tempo sal toeneem in die toekoms.

Lees gerus hierdie artikel op Wycliff Bybelvertalers se webblad: “How advances in technology and software development have impacted translation

3. Internettoegang is besig om beskikbaar te word regoor die wêreld teen ‘n fenominale tempo.

‘n Baie interessante ontwikkeling is dat die Here besig is om Israel te gebruik om hierdie doel te verwesenlik. Terwyl ons besig is om die Evangelie van Jesus Christus as die Messias na Israel te neem, is die Here besig om (ongelowige) Israel te gebruik om die weg te baan vir die Evangelie na die hele wêreld deur die ontwikkeling van digitale tegnologie. Hierdie is ‘n aanhaling uit ‘The Times Of Israel’. “Among the projects Facebook Israel is concentrating on, for example, is Facebook’s Internet.org project, which provides access to basic, free Internet services in the developing world. … The project is designed to enable the billions of people lacking in Internet access to tap into the web using their cell phones, ... It’s a new concept called the ‘Internet of Good,’ a concept that Mark [Facebook CEO Zuckerberg] has talked about.” Lees gerus die artikel: The Internet Of Good.

Hier is nog ’n artikel uit ‘The Times Of Israel’: “Facebook founder Mark Zuckerberg on Saturday announced that his company was partnering with the United Nations for refugees to bring internet access to refugee camps. … Zuckerberg, along with Microsoft billionaire Bill Gates, also threw his weight behind the goal of bringing internet access to everyone in the world by 2020.” Lees die artikel hier.

Lees ook gerus die volgende artikels:

“Satellite pioneer SkyFi’s Vision: Worldwide internet access.”

“Facebook readies African internet satellite launch”

“Frustration, questions after satellite bringing Africa internet blows up”

“SpaceX plans return to flight after explosion”

Dit beteken dat elke mens op aarde binnekort toegang tot die Evangelie op elke digitale instrument, insluitende ‘n selfoon sal hê.

4. Die Bybel en die Evangelie is nou vryelik beskikbaar regoor die wêreld op ‘n selfoon.

Ons het reeds vir u die statistieke gegee van die nuwe vertalings wat toegevoeg word op die YouVersion Bible App. Ons hoef dus nie meer Bybels in te smokkel na lande wat geslote is vir die Evangelie nie. Die Bybel is beskikbaar op hulle selfone!

Selfoontegnologie is besig om teen ‘n skrikwekkende tempo te ontwikkel en dit word gedryf deur groot internet maatskappye soos ons reeds hierbo gemeld het. Meer mense in die wêreld het reeds toegang tot ‘n selfoon as wat toegang tot ‘n toilet het. Twee jaar gelede was daar reeds 6 biljoen van die wêreld se 7 biljoen mense wat toegang tot ‘n selfoon gehad het, terwyl slegs 4.5 biljoen toegang tot ‘n toilet gehad het.

Selfoontegnologie is ook besig om dit vir plaaslike en inheemse sendelinge moontlik te maak om mense met behulp van digitale media te bereik. In plaas van met ‘n Bybel onder die arm, stap ‘n sendeling nou met ‘n slimfoon in sy sak.

5. Die probleem van ongeletterdheid word oorbrug met digitale tegnologie.

Oudio en visuele tegnologie word gebruik om die probleem van ongeletterdheid te oorbrug. Oudio-Bybels is reeds beskikbaar op YouVersion in baie tale terwyl meer tale voortdurend toegevoeg word.

Gedeeltes van die Bybel is ook beskikbaar in visuele formaat in al die groot wêreldtale. Die Jesus-film is reeds in meer as 1400 tale vertaal (1620 tale -- Aug 2018) en kan verstaan word deur meer as 95% van die wêreld se bevolking — en is beskikbaar op ‘n selfoon!

6. Baie sendingorganisasies het reeds op die tegnologiebus geklim met groot sukses.

Hier volg slegs een voorbeeld. Global Media Outreach in die VSA het sedert hulle onstaan in 2004, reeds meer 1,7 biljoen besoekers op hulle Evangelie webblaaie getel. Meer as 197 miljoen mense het reeds ’n gesloofstap geneem om Jesus aan te neem regoor die wêreld op die internet; terwyl meer as 178 miljoen betrokke was in ‘n aanlyn dissipelskapprogram. (Augustus 2018 syfers.) Meer as 195 lande is reeds met die Evangelie bereik. Dit is dus nie ’n verrassing dat hulle doelwit soos volg is nie: “Help reach everyone on earth with the Gospel by the year 2020.”

Ons het nie spasie om van al die radio-, oudio-, video-, en televisiebedieninge en projekte te vertel wat mense regoor die wêreld met die Evangelie bereik wat nooit vroeër bereik kon word nie!

Wanneer sal die Onbereikte Wêreld met die Evangelie bereik word?

Die antwoord is in jou hand! Sal jy betrokke raak en ‘n vriend van Operasie Een Ding word? Jy hou die hele wêreld in jou hand! Volg die Operasie Een Ding skakel hieronder vir meer besonderhede.

Die Skrywer
Deel asseblief hierdie artikel met jou vriende op jou sosiale media

Stel bekend

Missie Oorwin
Ons nooi jou saam op 'n oorwinningstog na die mins-geëvangeliseerde en onbereikte wêreld.

Artikels

| Tuisblad | Joernaal |
| Missie Oorwin |
| Visie 1 Biljoen | Visie 1 Persent |
| Omtrent Ons | Kontak |
| Jou Privaatheid | Ons Aanspreekliheid |

© Kopiereg 2016-18 Operasie Een Ding.
Alle regte voorbehou.